Notariusz Agnieszka Grosicka przygotowuje akty poświadczenia dziedziczenia – fachowo, sprawnie i z zachowaniem bezpieczeństwa prawnego spadkobierców

Notariusz dział spadku

Co to jest poświadczenie dziedziczenia

Sporządzony przez notariusza akt poświadczenia dziedziczenia stanowi dowód na to, że wskazana w nim osoba jest spadkobiercą. Poświadczenie dziedziczenia może nastąpić tylko i wyłącznie na zgodne żądanie wszystkich tych osób, które mogą być spadkobiercami dziedziczącymi z mocy testamentu lub ustawy.

Dokumenty potrzebne do sporządzenia poświadczenia dziedziczenia

W celu sporządzenia poświadczenia dziedziczenia, stawający przed notariusze spadkobiercy powinni dysponować następującymi informacjami i dokumentami:

 • dokument tożsamości,
 • wszystkie imiona,
 • nazwisko,
 • imię ojca oraz imię matki,
 • PESEL,
 • stan cywilny (panna/kawaler, zamężna/żonaty, rozwiedziona/rozwiedziony, wdowa/wdowiec),
 • adres zamieszkania,
 • adres do doręczeń jeżeli jest inny aniżeli adres zamieszkania,
 • rodzaj dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu, inne), jego numer i termin ważności,
 • obywatelstwo
 • odpisy aktów stanu cywilnego spadkobierców: skrócone odpisy aktów urodzenia, skrócone odpisy aktów małżeństwa (akt małżeństwa w przypadku małżonka spadkodawcy oraz dzieci, które zmieniły nazwisko po wstąpieniu w związek małżeński)

Dodatkowo należy przedstawić dokumenty związane ze sprawą spadkową:

 • odpis aktu zgonu spadkodawcy,
 • zaświadczenie o numerze PESEL spadkodawcy (organ wydający – Urząd Miasta lub w przypadku jeżeli zmarły posiadał ostanie miejsce zwykłego pobytu w Warszawie – właściwy Urząd Dzielnicy),
 • testament spadkodawcy (jeśli został sporządzony),
 • numer księgi wieczystej jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość

Koszt sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia

Taksa notarialna za sporządzenie wynosi 50 zł, bez względu na wysokość spadku oraz 100 zł za sporządzenie protokołu poprzedzającego wydanie aktu poświadczenia. Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT.