NOTARIUSZ W ŁODZI

WITAM W KANCELARII

Specjalizuję się w obsłudze notarialnej spółek przygotowując akty zgromadzenia wspólników, umowy spółek i dokonując przekształceń. Obsługuję sprawy dotyczące podziału majątku i spadków oraz spisaniem intercyz. Mogę doradzić w przypadku zbycia nieruchomości i spółdzielczych praw do lokali.

Notariusz Agnieszka Grosicka Łódź

POZNAJMY SIĘ

Rola notariusza

Zasady mojej działalności ściśle określa  szereg aktów prawnych, w tym przede wszystkim ustawa Prawo o notariacie. Pełniąc rolę notariusza jestem osobą zaufania publicznego i korzystam z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. 

Zgodnie z przepisami, notariusz powołany jest do dokonywania czynności, którym strony są zobowiązane lub pragną nadać formę notarialną. 

Rolą notariusza jest między innymi zapobieganie sporom sądowym poprzez zapewnienie pewności obrotu gospodarczego. Aby osiągnąć ten cel, wszystkie czynności dokonuję z należytą starannością i dbałością. 

Notariusz w Łodzi

Czym się zajmuję

Czynności notarialne

Notariusz Agnieszka Grosicka dokonuje ogółu czynności notarialnych określonych w ustawie Prawo o notariacie, w tym w szczególności:

Umowa spółki kapitałowej

Notariusz posiada duże doświadczenie w sporządzaniu aktów notarialnych umów spółek kapitałowych – spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych

Dowiedz się więcej

Zgromadzenie wspólników

Notariusz sporządza protokoły zgromadzeń wspólników, w tym i protokoły walnych zgromadzeń – starannie, terminowo i na życzenie w siedzibie spółki.

Dowiedz się więcej

Łączenie i przekształcenie spółki

Kancelaria obsługuje procesy łączenia i przekształcania spółek – z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych – dbając o bezpieczeństwo prawne.

Dowiedz się więcej
Notariusz depozyt

Podział majątku

Sporządzamy notarialne umowy podziału majątków w pełni zastępujące kosztowny i czasochłonny proces sądowy. Czynności wykonujemy szybko i sprawnie.

Dowiedz się więcej

Dział spadku

Dokonujemy podziałów spadków – szybciej, prościej i taniej, niż ma to miejsce w drodze postępowania sądowego.

Dowiedz się więcej
Sprzedaż mieszkania notariusz

Sprzedaż mieszkania

Kancelaria przygotowuje akty notarialne sprzedaży mieszkań własnościowych dla mieszkańców Łodzi i województwa łódzkiego

Dowiedz się więcej
Sprzedaż działki notariusz

Sprzedaż działki

Fachowo i terminowo sporządzamy akty notarialne sprzedaży działek zabudowanych i niezabudowanych. Dbamy bezpieczeństwo prawne stron transakcji.

Dowiedz się więcej
Sprzedaż domu notariusz

Sprzedaż domu

Kancelaria ma duże doświadczenie w obsłudze notarialnej obrotu nieruchomościami, w tym szczególnie sprzedaży domów z zabezpieczeniem transakcji depozytem notarialnym

Dowiedz się więcej
intercyza notariusz

Intercyza

Notariusz sporządza akty notarialne zmian małżeńskiego ustroju ustawowego na ustroje umowne – rozdzielność majątkową (intercyzę), wspólność rozszerzoną i wspólność ograniczoną

Dowiedz się więcej