WITAM W KANCELARII

Dokonuję wszystkich czynności notarialnych przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa przy zachowaniu zasad etyki zawodowej, zapewniając tym samym stronom poufność i  bezpieczeństwo prawne transakcji

Specjalizuję się w obsłudze notarialnej spółek przygotowując akty zgromadzenia wspólników, umowy spółek i dokonując przekształceń. Obsługuję sprawy związane z podziałem majątku i spadków, a także spisaniem intercyz i innych majątkowych umów małżeńskich. Mogę doradzić w przypadku zbycia nieruchomości i spółdzielczych praw do lokali.

notariusz Agnieszka Grosicka

POZNAJMY SIĘ

Rola notariusza

Zasady mojej działalności ściśle określa  szereg aktów prawnych, w tym przede wszystkim ustawa Prawo o notariaciePełniąc rolę notariusza jestem osobą zaufania publicznego i korzystam z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. 

Zgodnie z przepisami, notariusz powołany jest do dokonywania czynności, którym strony są zobowiązane lub pragną nadać formę notarialną. 

Rolą notariusza jest między innymi zapobieganie sporom sądowym poprzez zapewnienie pewności obrotu gospodarczego. Aby osiągnąć ten cel, wszystkie czynności dokonuję z należytą starannością i dbałością. 

Czym się zajmuję

Czynności notarialne

Notariusz Agnieszka Grosicka dokonuje ogółu czynności notarialnych określonych w ustawie Prawo o notariacie, w tym w szczególności:

Umowa spółki kapitałowej

Notariusz posiada duże doświadczenie w sporządzaniu aktów notarialnych umów spółek kapitałowych – spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych

Dowiedz się więcej
chairs, meeting, workplace-6657310.jpg

Zgromadzenie wspólników

Notariusz sporządza protokoły zgromadzeń wspólników, w tym i protokoły walnych zgromadzeń – starannie, terminowo i na życzenie w siedzibie spółki.

Dowiedz się więcej
puzzle, solution, business-2692245.jpg

Łączenie i przekształcenie spółki

Kancelaria obsługuje procesy łączenia i przekształcania spółek – z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych – dbając o bezpieczeństwo prawne.

Dowiedz się więcej
euro banknotes, polish banknotes, money-5473286.jpg

Podział majątku

Sporządzamy notarialne umowy podziału majątków w pełni zastępujące kosztowny i czasochłonny proces sądowy. Czynności wykonujemy szybko i sprawnie.

Dowiedz się więcej

Dział spadku

Dokonujemy podziałów spadków – szybciej, prościej i taniej, niż ma to miejsce w drodze postępowania sądowego.

Dowiedz się więcej
living room, interior design, furniture-1835923.jpg

Sprzedaż mieszkania

Kancelaria przygotowuje akty notarialne sprzedaży mieszkań własnościowych dla mieszkańców Łodzi i województwa łódzkiego

Dowiedz się więcej
field, nature, green-5372174.jpg

Sprzedaż działki

Fachowo i terminowo sporządzamy akty notarialne sprzedaży działek zabudowanych i niezabudowanych. Dbamy bezpieczeństwo prawne stron transakcji.

Dowiedz się więcej
town, house, architecture-6741493.jpg

Sprzedaż domu

Kancelaria ma duże doświadczenie w obsłudze notarialnej obrotu nieruchomościami, w tym szczególnie sprzedaży domów z zabezpieczeniem transakcji depozytem notarialnym

Dowiedz się więcej
wedding, marriage, husband-2595862.jpg

Intercyza

Notariusz sporządza akty notarialne zmian małżeńskiego ustroju ustawowego na ustroje umowne – rozdzielność majątkową (intercyzę), wspólność rozszerzoną i wspólność ograniczoną

Dowiedz się więcej