Notariusz Agnieszka Grosicka sporządza notarialne umowy podziału spadku dbając o bezpieczeństwo prawne spadkobierców.

Notariusz dział spadku

Co to jest dział spadku

Jeśli majątek dziedziczy wiele osób, konieczne jest dokonanie podziału spadku. Można to zrobić w drodze sądowej lub za pomocą umowy o dział spadku, którą zawiera się przy zgodnej woli spadkobierców. Dokument taki może dotyczyć zarówno całego majątku spadkowego, jak i tylko jego części. Umowny podział spadku u notariusza jest sposobem szybszym i prostszym, niż załatwienie takiej sprawy sądownie.

Ile kosztuje dział spadku

Taksa notarialna za dział spadku u notariusz obliczany jest zgodnie z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, a jej wysokość zależna jest od wartości majątku spadkowego podlegającego działowi.

Dla przykładu, jeśli łączna wartość majątku spadkowego to 300 000 zł, wysokość taksy notarialnej będzie wynosiła 1970 zł, co wynika z obliczenia: 1010 zł + (0,4% x (300 000 – 60 000))