Notariusz Agnieszka Grosicka sporządza akty notarialne zmian małżeńskiego ustroju ustawowego na ustroje umowne – rozdzielność majątkową (intercyzę), wspólność rozszerzoną i wspólność ograniczoną.

intercyza i inne małżeńskie umowy majątkowe notariusz łódź

Co to jest intercyza i rozdzielność majątkowa

Według polskiego prawa, obowiązują dwa typy ustrojów majątkowych — ustrój ustawowy oraz ustroje umowne. Domyślna, ustawowa wspólność majątkowa może być zmieniona przez małżonków w drodze umownej. Czynność taka musi być przeprowadzona przez notariusza.

Dokumenty potrzebne do sporządzenia umowy majątkowej małżeńskiej

Do sporządzenia u notariusza umowy majątkowej małżeńskiej potrzebne będą:

  • odpis skrócony aktu małżeństwa,
  • dane osobowe małżonków,
  • informacja o obecnym ustroju majątkowym w przypadku zawierania wcześniej umów wypisy tych umów,
  • w przypadku podziału majątku dokumenty dla działki lub lokalu zgodnie z wytycznymi w zakładkach dotyczących tych przedmiotów.

Koszt intercyzy (rozdzielności majątkowej)

Zgodnie z obowiązującym na postawie Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej cennikiem notariusza, koszt zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej wynosi 400 złotych. Jeśli konsekwencją ustanowienia rozdzielności majątkowej jest konieczność ujawnienia zmiany stanu prawnego w księdze wieczystej, notariusz pobiera dodatkowo wynagrodzenie w kwocie 200 zł oraz opłatę sądową w kwocie 150 zł.

Do wymienionych kosztów należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23% oraz taksę notarialną za wypisy w kwocie 6 zł za każdą rozpoczętą stronę.